Ponúkame komplexné služby vedenia podvojného účtovníctva, mzdovej a personálnej agendy v zmysle platnej legislatívy.

Vykonávame činnosti ako spracovanie výkazov pre DPH, daň z príjmov, daň z nehnuteľnosti, daň z motorových vozidiel, Intrastat...

„Pracujeme precízne a zodpovedne. Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi, snažíme sa o optimálne riešenia vedúce k spokojnosti na oboch stranách.“
Ing. Anna Černohorská (konateľka)

Výpis z obchodného registra

Korešpondenčná adresa

CERAN, s.r.o.
Podunajská 23/F
821 06  Bratislava

Telefonický kontakt

0948 311 294

Elektronický kontakt

info@ceran.sk

Podvojné účtovníctvo

Cena
Do 30 položiek / mesiacPaušál 30€ / mesiac
Od 30 do 400 položiek / mesiac0,70€ / zápis v účtovnom denníku
Nad 400 položiek / mesiac0,60€ / zápis v účtovnom denníku

Spracovanie daňového priznania k DPH

Cena
Štvrťročne20€
Mesačne20€

Daňové priznanie (v závislosti od náročnosti)

Cena
Spracovanie DP k dani z príjmu B50
Spracovanie DP k dani z príjmu A30
Podvojné účtovníctvo – ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh125

Daň z motorových vozidiel

Cena
10€ / vozidlo

Mzdy a personalistika

Cena
Prvotné zadanie zamestnanca do databázy (identifikačné údaje, prac. zmluva, prihlášky do soc. a zdrav. poisťovne...)20€ / 1 zamestnanec (jednorazový poplatok)
Spracovanie mesačnej mzdy zamestnanca (v cene je zahrnuté elektronické zaslanie výkazov do poisťovní a na daňový úrad)10€ / 1 zamestnanec
Ročná uzávierka k mzdám (hlásenie, potvrdenie o príjme, ročné zúčtovanie dane, potvrdenia...)15€ / 1 zamestnanec

Iné

Cena
Daň z nehnuteľnostiCena dohodou
Štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potriebCena dohodou
INTRASTATCena dohodou
Komunikácia s úradmi, konzultačné a poradenské službyCena dohodou

* Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
Uvedené ceny sú orientačné a oproti reálnym sa môžu líšiť v závislosti od komplexnosti a komplikovanosti spracovania dokladov klienta.